Stappenplan goede woonoplossingen

 

Onze eerste stappen vanaf 2019

  • We realiseren tijdelijke woonoplossingen voor spoedzoekers uit onze kernen. Natuurlijk doen we dit in nauwe samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied. We besteden daarbij ook aandacht aan de manier van toewijzen en aan de opzet en inhoud van contracten. Want dat kan zomaar eens iets anders vragen dan in de reguliere verhuur.

 

  • We openen met de gemeente en met onze (toekomstige) huurders het gesprek over experimenten in de woonruimteverdeling. Omdat de regels op dit moment niet alle woningzoekenden meer even goed bedienen, denken we.

 

  • We maken afspraken vanuit een professionele opdrachtgeversrol met aannemers en ontwikkelaars over betaalbaar én duurzaam bouwen en dagen hen uit met nieuwe oplossingen te komen.

Ondernemingsplan 2019 - 2022