Stappenplan wij zijn groen

 

Onze eerste stappen vanaf 2019

  • We gaan werken volgens ‘The natural step’, een wereldwijd toegepaste taal en methodiek om duurzaamheid verder te brengen. Bij onszelf, maar ook in ons netwerk. Dat helpt ons om tot gedeelde groene ambities te komen en stap voor stap in de goede richting te bewegen. We willen koploper zijn in deze beweging.

 

  • We vertalen duurzaamheid naar ons eigen kantoorconcept en onze bedrijfsvoering. In de wetenschap dat goed voorbeeld goed doet volgen. We wakkeren ook bij onszelf en onze partners het vuur aan. We benutten daarbij ook onze rol en positie. Onder andere door duurzaamheid een plek te geven in gunningscriteria voor werk dat in onze opdracht wordt uitgevoerd.

 

  • We blijven onderzoek doen naar innovatieve oplossingen voor grootschalige energieopwekking.
    Samen met onze gemeenten stellen we in deze periode de warmtevisies op.

 

  • We gaan meer experimenteren op het gebied van duurzaamheid. En natuurlijk gaan we als professioneel opdrachtgever richting de markt volgens onze routekaart verder met de energetische verbetering van onze woningen.

Ondernemingsplan 2019 - 2022