Stappenplan wij zijn echt in contact

 

Onze eerste stappen vanaf 2019

  • We zeggen het hier nog maar eens: we zorgen dat alle medewerkers persoonlijk klantcontact hebben en dat we onze meer kwetsbare huurders leren kennen.  Écht contact ontstaat wanneer je elkaar écht ontmoet.

 

  • We starten, binnen bestaande functies, met maatwerkcoaches per afdeling. Zij zijn onze kwartiermakers op de snelweg. Zij zijn ook waar nodig de regisseur van maatwerk en ondersteunen de collega’s op de afdeling.

 

  • We leiden onze medewerkers op en begeleiden hen in -wat we gemakshalve noemen- de ‘individuele klantbenadering’. We zorgen ook dat ze het benodigde mandaat hebben om steeds te doen wat nodig is.

 

  • We kiezen voor continue verbetering van onze standaarddienstverlening. Vanuit het principe van de lerende organisatie. Voorop staat steeds de klanttevredenheid. Alles wat wij doen, dient daaraan bij te dragen. Zo vermijden we verspilling. Medewerkers staan daarbij zelf aan het stuur. Immers: zij weten wat er speelt.

 

  • We investeren in de verdere digitalisering van onze klantprocessen ten behoeve van de huurders die prima zelf hun zaken kunnen regelen. Daarmee maken we ruimte voor meer persoonlijk contact en extra aandacht, daar waar nodig.

 

Ondernemingsplan 2019 - 2022