Stappenplan wij zijn er klaar voor

 

Onze eerste stappen vanaf 2019

  • We zeggen het hier nog maar eens: we zorgen dat alle medewerkers persoonlijk klantcontact hebben en dat we onze meer kwetsbare huurders leren kennen.  Écht contact ontstaat wanneer je elkaar écht ontmoet.

 

  • Dit ondernemingsplan dwingt ons tot een andere besturingsfilosofie en bijpassende leiderschapsstijl. Hiermee gaan we meteen aan de slag.

 

  • We stellen een strategische HR visie op en vertalen deze naar een meerjarig ontwikkelplan.

 

  • De nieuwe manier van werken vraagt om het kennen van elkaars rollenen talenten.  Dit gaan we middels een intern ‘blijvend leren’ programma uitrollen.

 

  • Om maatwerk te kunnen leveren, zorgen we dat alle medewerkers daarvoor getraind en daarin begeleid worden. De al eerder genoemde maatwerkcoaches per afdeling vervullen hierbij een sleutelrol.

Ondernemingsplan 2019 - 2022