Stappenplan cement voor samenleven

 

Onze eerste stappen vanaf 2019

  • We handelen klantgericht en willen onze klant kennen. Daarom zorgen we dat alle medewerkers klantcontact hebben. Diegene die dat niet wekelijks in hun reguliere werk hebben, voeren ‘op de koffie’ gesprekken.

 

  • We gaan onze huurders bezoeken die op de rechterstrook of de pechstrook zitten, zodat we de meer kwetsbare huurders echt kennen.

 

  • We benutten onze keten om zo zicht te hebben op onze huurder die ondersteuning kan gebruiken.

 

  • We werken aan onze grondhouding; als een huurder zich bij ons meldt met een vraag die niet per se bij ons hoort, nemen we initiatief en dragen actief bij aan de zorg dat deze huurder écht wordt geholpen. Waar dit botst met bestaande regels en kaders tuigen we experimenten op om die het hoofd te bieden.

 

  • We nodigen onze partners uit om samen met ons een visie te formuleren op de sociale opgave in onze kernen. Én op de manier waarop we hieraan samen willen werken.

 

We organiseren een leeromgeving voor praktijkwerkers binnen en buiten Thuisvester om elkaar en elkaars rol en expertise beter te leren kennen. Om zo samen na te gaan wat voor soort kaders en ruimte er nodig zijn om tot concrete oplossingen te komen met bewoners die in complexe situaties verzeild zijn geraakt.

Ondernemingsplan 2019 - 2022