Sophie

Al zeventien jaar huurt Sophie (42 jaar) bij ons een woning. Met haar man en hun twee kinderen van 14 en 11 jaar. Sophie raakt echter verzeild in een echtscheiding. Al snel na het vertrek van haar man blijkt dat er forse schulden zijn. Sophie komt meteen in betalingsproblemen. Ze blijkt medeaansprakelijk voor deze schulden. En op iets van partner- of kinderalimentatie hoeft zij (voorlopig) niet te rekenen. De energierekening, ziektekostenverzekering, gemeentelijke belastingen én de huur zijn de afgelopen maand niet betaald. Bij ons springt dit meteen in het oog, want deze familie betaalde zonder één uitzondering steeds op tijd.

 

Sinds 2019 maken wij deel uit van het lokale Samenwerkingsverband Vroegsignalering, dat tot doel heeft om maatschappelijke en financiële problemen (zoals betalingsachterstanden) zo snel als mogelijk het hoofd te bieden. Professionals vanuit verschillende organisaties, zoals het maatschappelijk werk, de gemeente, de schuldsanering en natuurlijk de woningcorporatie, werken hierin samen.

Er wordt contact gelegd met Sophie. Al gauw blijkt dat de problemen groter en complexer zijn dan het Opvolgingsteam al had gezien. De kinderen blijken inmiddels van clubjes af te zijn. Ook het schoolgeld voor dit jaar is niet betaald. Sophie zet alles op alles om eten en drinken te kunnen blijven kopen. Maar haar pogingen om een uitkering aan te vragen leiden tot niets.

 

Het opvolgingsteam laat er geen gras over groeien. De uitkering wordt door middel van een bevoorschotting nog dezelfde week geregeld. Er wordt een start gemaakt met het treffen van regelingen met de meeste schuldeisers over kwijtschelding in ruil voor zekerheid over toekomstige betalingen. Sophie komt te vallen onder het gemeentelijke beschermingsbewind, dat er voor zorgt dat alle vaste lasten meteen na het storten van haar uitkering worden betaald. Sophie weet zo ook precies wat zij nog in haar portemonnee heeft voor de rest van de maand.

 

Ook wij zijn één van die schuldeisers met wie een regeling wordt getroffen. In dit geval voor de huur-achterstand. Die huurachterstand wordt voor een deel kwijtgescholden. Dit vinden wij gerechtvaardigd, omdat door snel ingrijpen een veel duurder traject met deurwaarders en eventueel huisuitzetting achterwege heeft kunnen blijven. Huisuitzetting vraagt om (langdurige) maatschappelijke opvang en begeleiding. Een traject dat een veelvoud kost van de afspraken die nu zijn gemaakt. En trouwens ook veel meer ontwrichtend is voor Sophie en haar kinderen.

 

Het leed is echt nog niet geleden voor Sophie en haar kinderen. Maar er gloort wel weer wat licht aan de horizon.

 

 

Ondernemingsplan 2019 - 2022